50-cty-niem-yet-tot-nhat

Tập đoàn Hà Đô lần thứ 3 liên tiếp vào TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Hà Đô centrosa garden – Ngày 29.9.2016, tại khách sạn khách sạn Intercontinental Asiana Sài Gòn, Tập đoàn Hà Đô đã được Tạp chí Forbes Việt Nam – phiên bản tiếng Việt của Tạp chí Kinh doanh hàng đầu thế giới vinh danh trong TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam. Đây[…]